DAŇOVÁ EVIDENCE - JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ

Zpracování všech předaných dokladů a vedení zákonem stanovené evidence a knih.
Kontrolu úhrad u faktur přijatých a vydaných.
Zpracování DPH a přiznání k DPH.
Účetní poradenství a daňovou optimalizaci.
Vyhotovení přehledů a výkazů dle přání zákazníka.
Součástí je jedenkrát ročně peněžní deník, knihy faktur přijatých a vydaných, roční přehled příjmů a výdajů v požadovaném členění, seznam závazků a pohledávek a souhrnný přehled příjmů a výdajů.

ÚČETNICTVÍ

Zpracování všech předaných dokladů a vedení zákonem stanovené evidence a knih.
Kontrolu úhrad u přijatých a vydaných faktur.
Zpracování DPH a přiznání k DPH.
Účetní poradenství a daňovou optimalizaci.
Vyhotovení přehledů a výkazů dle přání zákazníka /rozvaha, výsledovka/.
Součástí je jedenkrát ročně hlavní kniha, deník účetních operací, inventurní soupis dokladové inventury, seznam pohledávek a závazků a roční účetní uzávěrku.

MZDY A PERSONALISTIKA

Jsme schopni v plném rozsahu nahradit Vaší mzdovou účtárnu včetně tvorby pracovních smluv a dohod a jejich změn, evidence dovolených, poskytujeme mzdové a personální poradenství. Vedení mzdové agendy zahrnuje komplexní zpracování mezd malých organizací jak do 25 zaměstnanců tak komplexní zpracování mezd velkých organizací nad 25 zaměstnanců včetně ročního zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou pro finanční úřady a pro zaměstnance roční zúčtování daně z příjmů. Tisk příkazů k úhradě za platby daně z příjmu, sociálního zabezpečení, zdravotního zabezpečení, zákonného pojištění /úrazového/ za zaměstnance a mezd zaměstnancům. Dále přihlášení a odhlášení zaměstnanců na správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně, vedení evidenčních listů důchodového pojištění, výpočet a vyúčtování nemocenské a dalších dávek.

DANĚ

Zpracováváme veškerá daňová přiznání pro fyzické a právnické osoby.
Provádíme daňovou minimalizaci – optimalizaci daňových povinností zákazníka.

DALŠÍ SLUŽBY

V případě Vaší potřeby můžeme Vás zastupovat na všech úřadech /FÚ, SSZ, ZP/ na základě Vámi udělené plné moci.
Zavádíme účetnictví začínajícím firmám včetně účetního poradenství a minimalizace – optimalizace daní.
Provádíme rekonstrukci účetnictví.
Možnost přebírání a předávání dokladů v sídle podnikatele.
Možnost účetnictví on line.